• A+
  • A-

COMPLIANCE MANAGEMENT

Uyumluluk yönetimi, kurumda ilgili kişi veya ekiplerin kurum tarafından ve/veya kurumun bağlı olduğu kuruluşlar tarafından dayatılan belirli bir kurallar kümesinin takip edilmesini sağlayan süreçlerdir. Bu kurallara  “uyumluluk standardı” veya “uyumluluk kriterleri” denir ve sürecin uyumluluğunu yönetir. Sizlerde iş süreçlerinizde karşınıza çıkan BDDK, KVKK, ISO27001, ITIL, GDPR, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), SOX vb. nice uyumlulukdan haberdar olmalısınız. Etkili bir uyum programı oluşturmak aşırı bir iş yükü veya zorluk seviyesi çok yüksek görünse de doğru bir planlama ve doğru çözümlerle kurumlara aslında pahalıya mal olmaz.

 

Uyumluluk yönetimi birçok biçimde ele alınabilir. Politika, prosedür, dokümantasyon, iç denetim, üçüncü kişi denetimleri, güvenlik kontrolleri ve teknolojik uygulamaların birlikteliği ile sağlanabilir.  Bu uyum süreçlerini daha efektif yönetmeyi sağlayan sistemlere Uyumluluk Yönetimi Sistemleri (Compliance Management System) adı verilir. CMS bir kurumun nasıl uyumluluk sorumluluklarını tespit ettiğinden, çalışanların bu sorumlulukları nasıl anlamalarını sağladığından, ihtiyaçların iş süreçlerine nasıl dahil edildiğinden, sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak için yapılan işlemler ve şartlardan, gerektiğinde düzeltici önlemlerin nasıl alındığına kadar bir çok farklı süreci içerisinde barındırır.

INFOWATCH COMPLIANCE MANAGEMENT

E-Bülten Listemize Kayıt Olun!

Top