INFOWATCH COMPLIANCE MANAGEMENT

Uygunluk yönetimi süreci, BT ve bilgi güvenliği sistemlerine, yerel mevzuatın tüm gerekliliklerini ve uluslararası ve endüstri standartlarını dikkate alan yöntem ve tavsiyeler temelinde akıllıca oluşturulabilir.

InfoWatch, şirketin bilgi güvenliği konusunda uzman bir değerlendirme yapacak ve düzenleyici gerekliliklerle uyum düzeyini belirleyecektir.

  • Kişisel Verilerin Gizliliği
  • Banka gizliliği
  • Kişisel veri
  • icari gizlilik

Bir bilgi sistemini düzenleyici gerekliliklere uymak için denetlemek çok önemlidir – mevcut mevzuata uyumun mevcut seviyesiyle ilgili bir bildirimin belirlenmesi ve belirlenen tutarsızlıkların ortadan kaldırılması için alınacak tedbirlerin alınması çok önemlidir. Sonuç olarak, bir şirketin bilgi sisteminin seviyesini hukuki gereklilikler ve standartlarla doğru olarak değerlendirmek, bir bilgi sistemini uygun hale getirmek için etkin teklifler geliştirmek ve uygulamak, gereksinimlerin yerine getirilmemesi yükümlülüğüyle ilişkili riskleri en aza indirgemek mümkündür ve mevcut açık ve potansiyel tehditleri ve zayıf noktaları belirlemek.

InfoWatch şirketin bilgi güvenliği konusunda uzman bir değerlendirme yapacak ve düzenleyici gerekliliklerle uyum düzeyini belirleyecek ve şirketin bilgi varlıklarını korumak için etkili önlemler önerecektir.

E-Bülten Listemize Kayıt Olun!

Top